Hoppa till innehåll

FÖRELÄSARE

Här hittar du mer information om alla föreläsare som kommer till kongressen i februari.

Bianca Braman, Vermont Bees

Bianca Braman is the newly elected Vice President of the VBA board of directors. Born and raised in the Adirondacks, Bianca is an adventurous person who loves to spend much of her time outside. After an education in Communications and years of working indoors, she discovered a fierce interest in honeybees.

Fokus & Framtid, fredag den 16 februari
Biodling i USA,
lördag den 17 februari

”We’re putting our effort into helping build and maintain a localized population of honey bees, adapted to our area’s unique climate and challenges. Our bees gather nectar and make honey through the summer in our locality, and stay right here through the long winter. Productive colonies that remain strong through the colder months are used as breeding stock for new colonies.

We raise our queens bees at mating yards in Milton, Vermont. Those queens head colonies in our yards in northern Vermont and in outyards that we inherited from our friend and mentor, Mike Palmer in the northern Champlain Valley of New York. All of our bees live out their lives and make honey within 25 miles of our home in Swanton, Vermont.

Bees bred in Vermont, making local Honey. We believe there’s a difference, and that’s what we’re after.”

Prof Norberto Garcia, Buenos Aires University

Professor i ”Apicultur” vid universitet i Argentina. Varit med och tagit fram honungsdirektivet i USA. ”President Apimondia Scientific Commission on Beekeeping Ekonomi”. Expert på honungsfusk men vill också lägga fokus på honungskvalitet.

Fokus & Framtid, fredag den 16 februari

Honungskvalitet och flöde i världen, lördag den 17 februari

Prof. García has worked intensely during the recent years creating awareness on the problem of honey fraud through many presentations in international meetings, interviews, and publications in specialized journals.

He is professor of Apiculture at the Universidad Nacional del Sur in Bahía Blanca (Argentina) and Senior Advisor of NEXCO S.A., the main Argentine honey exporter.

At APIMONDIA, the International Federation of Beekeepers’ Associations, he presides the Scientific Commission on Beekeeping Economy, and chairs the Working Group on Adulteration of Bee Products, in charge of the preparation and updating of the “APIMONDIA Statement on Honey Fraud”.

Since 2018, he is the chairman of the United States Pharmacopeia’s Panel of Experts on Honey Quality and Authenticity.

Etienne Bruneau, COPA-COGECA

Etienne Bruneau, Chair of the COPA-COGECA Working Party Honey, President of the Apimondia Scientific Commission Beekeeping Technology and Quality, Managing director of Cari asbl.

Nya honungsdirektivet, lördag 17 februari

Etienne Bruneau is an agricultural engineer that has specialised in beekeeping for more than 30 years. Mr. Bruenau is currently working more directly on the main problems facing beekeepers: the impact of climate change, the sustainability of beekeeping and the products of the hive, in particular the problems linked to product quality and the market.

Melissa Oddie, Norges Birökter

Postdoctoral Scholar at Swedish University of. Agricultural Sciences. Former PhD student, researcher at University of. Bern.
Responsible for the planning and execution of two long-term projects including the Varroa control and resistance program as well as the SamBi project at Norges Birökter.

Avel för varroatolerans, söndag 18 februari

Varroa destructor has been one of the most devastating parasites to modern beekeeping. We now know there are sustained populations of honey bee that can survive infestations, generally by being selected for resistances or adapting on their own. Our project aimed to select for a more varroa-resistant population of honeybee through a simple, selective program adopted by a small community of beekeepers in Norway. The program included beekeeper-friendly monitoring methods throughout the active season from spring to fall that recorded levels of Varroa destructor and traits required for commercial beekeeping (docility, colony size & honey production). After four years, the results of our work are promising: An increase in behavioural traits associated with varroa resistance (from 5% to 30% recapping accuracy) and a gradual reduction in brood infestation levels (from ~20% to 5%). With continued research on varroa resistance breeding best practices, a simple and sustainable method will be developed to help beekeepers breed their own resistant bees.

e-Sense Sweden AB

Mathias Lundgren, Viktoria Bassani

Analys och kartläggning av honungens ursprung, lördag 17 februari

e-Sense Sweden AB arbetar tillsammans med livsmedelsindustrin med kvalitetsfrågor, produktutveckling och kemisk analys med stort fokus på honung. Vi gör vetenskap tillgängligt för industrin på ett personligt och flexibelt sätt. För honungsindustrin har vi möjlighet att kvalitetssäkra honungen med analyser enligt honungsdirektivet, och tillsammans med nyutvecklad metodik hjälper vi biodlaren till full kontroll på batchvariation, kvalitet och ursprung.

Björn Gustavsson

Jordbruksverket

Blommor för bin – buskar och träd, fredag 16 februari

Arbetar med kompetensutveckling inom biologisk mångfald på jordbruksverket där pollineringsfrågor och bihälsa är spetsområden

Henrik Smith

Prof. Henrik Smith, Lunds Universitet

Konkurrens mellan vilda bin och honungsbin, fältförsök, fredag 16 februari

Henrik Smiths forskning fokuserar framförallt på hur klimatförändringar och ett allt intensivare nyttjande av våra landskap påverkar organismer och ekosystemprocesser, samt vilka konsekvenser detta har för de tjänster – ekosystemtjänster – naturen förser oss med. Forskningen bygger på studier av biologiska mångfald och ekosystemtjänster på skalor från lokala fält till hela landskap. Många av studierna har handlat om den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Ett sådant är förhållandet mellan vilda pollinatörer och honungsbin.

Alexander du Rietz

Svensk/norsk biodlare och entreprenör.

Biodling i Norge, söndag 18 februari

Alexander du Rietz är känd för att ha grundat Heier du Rietz, ett företag som säljer honung och andra produkter relaterade till biodling. Han etablerade en av Oslos första urbana biodlingar på Mathallen 2014, vilket ledde till hans passion för biodling som sedan expanderat över hela landet.

Bjarne & Mia Bruce

Driver Marbacka gård i Finland

Biodling i Finland, söndag 18 februari

Marbacka gård med anor från 1700-talet är i dagens läge mera än en traditionell bondgård. År 1981 skaffade Bjarne Bruce sina två första bikupor och efter det har gårdens varumärke varit honung och tjänster med anslutning till biodling. 2014 tog nya husvärden Tomas Bruce över och nu har man drygt 200 bikupor och en anläggning för honugsförädling och -produktion. Marbacka betjänar över 30 bigårdar med honungsslungning samt desinficering

Hans Eriksson

SFO och fröodlare

Planera din odling för bästa samverkan med bin, fredag 16 februari

Har varit den person som mest företrätt biodlarna och den nytta pollineringen tillför fröodlingen i Sverige. Sår framförallt olika klöverdorter samt raps och Honungsfacelia för att det alltid skall finnas tillgång på föda för att hålla starka pollinatörer.

Svend Hulthin

Direktör och springpojke på Skånes biodling.

Avel och avelsstrategier, söndag 18 februari

Aveln är det största kugghjul i företaget, Svend jobbar främst med att få en bra genetisk bredd i populationen. Detta och mycket mer kommer att tas upp i föreläsningen. 

Ole Kilpingen

Konsult Danmarks Biavlerforening.

Skötselkort – keep it simple, dansk app, söndag 18 februari

Ole är involverad i att utbilda biodlare på tre nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. På det nationella planet samlar man tillgänglig kunskap i en egentlig biavlerutbildning. Det kan handla om binas anatomi och driftsteknik eller andra ämnen som har betydelse för biavlens lönsamhet. 

Richard Johansson

Ansvarig för SBR:s utbildningsutveckling- och bihälsofrågor. Bihälsorådgivare på Biodlarna (SBR). Driver Lyckå Bigårdar.

friskabin.se Sveriges nya och gemensamma bihälsoplattform, lördag 17 februari

informationsportalen som är biodlarens bästa vän i jakten på verifierad information om binas hälsa, nu och i framtiden. Välkommen till en föreläsning om plattformen från utvecklaren och bihälsorådgivaren Richard Johansson. Närvarar gör även Biodlarnas Sektion för Bihälsa för frågor och svar.

Sektionen för biprodukter, SBR

Per Lundblad och Sektionen för Biprodukter.

Honungsbedömningsreglementet med kvalitetsintyg, lördag 17 februari

Nya reglementet fortsätter förbättras för att följa honungsmarknadens utveckling in i framtiden. Vilken produkt saknar du? Vi lyckas lyfta den svenska honungen med ett vackert kvalitetsintyg så konsumenterna ser att honungen är kvalitetssäkrad. Besök Biodlarnas monter för att surra om Honungsbedömningsreglementet med Sektionen för Biprodukter. Presentation och frågestund i föreläsningssal under Apiscandia av Per Lundblad och Sektionen för Biprodukter.

Lotta Fabricius Kristiansen

Biodlare, forskningsassistent vid SLU RådNU, med inriktning på kunskapssystem, kompetensförsörjning och hållbara landskap relaterade till biodlare och biodling, pollinatörer och ekosystemtjänster med pollinering som huvudfokus.

B-THENET, fredag 16 februari

B-THENET (Best Practices and Innovations for a Sustainable Beekeeping) är ett EU-finansierat projekt som arbetar med att identifiera de bästa biodlingsmetoderna och hjälpa till att modernisera biodlingssektorn genom att främja innovation.
B-THENET är baserat på ett nätverk av biodlare, rådgivare, forskare och övriga aktörer som är intresserade av biodlingssektorn i Europa. Den sammanställda kunskapen tillgängliggörs via en öppna digital plattformar med fokus på biodlingsmetoder som har samlats in från alla intressenter.

Bivaxfabriken

Hur tillverkar man och använder bivaxdukar, lördag 17 februari

Emmy Sundström

Biodlare, leg. veterinär Mellifera Veterinärtjänst

Screening av amerikansk yngelröta, fredag 16 februari

Provtagning ger möjlighet att förhindra sjukdomsutbrott av Amerikansk Yngelröta. Mellifera Veterinärtjänst har analyserat privata prover sedan 2017. Föredrag om hur provtagning går till och vilka resultat vi ser.

Segers biodling

Johan och Sophie Seger, Segers Biodling.

Biodling i Sverige, söndag 18 februari

Segers biodling drivs av makarna Johan och Sophie Seger sedan 2019. Verksamheten bedrivs söder om Linköping och består idag av ca 200 samhällen med planer på att växa. Biodlingen kombineras med rotfyllningar och astrofysik i deltidstjänsterna som tandhygienist och fysiklärare. Målet har från start varit att skapa en mobil och mekaniserad biodling med god ergonomi helt utan tunga lyft. Med hjälp av lastbil, lyftkran och slunglinje lyfts varken skattlådor eller samhällen manuellt vid skörd och pollinering.

Viktoria Bassani

Bidrottningen. Sensoriker och sommelier. 

Analys och kartläggning av honungens ursprung, lördag 17 februari
Apimondia 2025, lördag 17 februari
WORKSHOP: Provsmakning av 3 sorters mjöd, lördag 17 februari
Kvalitetsorientering i Honungshantering
, söndag 18 februari

Hur gör vi för att ta hand om vår honung på bästa sätt. Hur kan vi använda sensorik redan i slungrummet för att få en högkvalitativ slutprodukt? Hur vi som biodlare visar omsorg om råvaran honung från ram till burk – möjligheter och eventuella risker.


Malin Landqvist

Matkreatör, författare, honungssommelier, biodlare

Honungens dofter och smaker, lördag 17 februari
Honung och mat, söndag 18 februari

Honungsprovning med honungens dofter och smaker. Malin guidar oss genom några olika honungssorter och tipsar om hur man kan hålla egna honungsprovningar. 

Hur kan man använda olika sorters honung i matlagning. Vad händer med smakerna?

Alexandra De Paoli

Örtterapeut, Journalist och fotograf. 

Biprodukter i hudvårdsprodukter, lördag 17 februari
WORKSHOP: Hudkräm och honungsschampo i fast form, lördag 17 februari

En inspirationsföreläsning om hur de olika biprodukterna kan användas i olika hudvårdsprodukter och vilka hudvårdande egenskaper de har. Hur man kan variera sina salvrecept så att salvorna får olika verkan och större bredd, samt hur man skräddarsyr salvrecept för egna behov.

Workshop där du får lära dig tillverka hudkräm och schampo i fast form med produkter från bikupan. 

Antonio Couto

Co-Founder of the ONG “Bees For Life” (in 2009)

Apiterapi- behandling med bigift, söndag 18 februari

Member of the American Apitherapy Society (since 2013). Member of the Nippon Apitherapy Society (2006-2013). International Apitherapy Consultant (since 2005). Organizer and co-organizer of “longevity” and Apitherapy Courses and Media presentations. Specialized in Apitherapy – Bee Venom Therapy (Micro Api Puncture), Reflexology, Massage, Phytotherapy, Nutrition, Jin Shin Jyutsu, Su Jok, Cupping, Paida Lajing, TAO Trophology, RIFE therapy, scalar waves biofeedback and hair follicle analise. Presented “longevity” and Apitherapy papers and Api-puncture demonstrations in Portugal, Germany, Spain, Romania, Brazil, France, Italy, Hungary, Japan, China, Czech Republic, Slovakia, Thailand, Slovenia, Angola, Senegal, Norway, United States of America, Canada and Morocco in conferences, seminars or workshops (since 2004).

Camilla Karlsson

Driver Qvillinge Ekologiska

Vad är JUN och hur tillverkar man denna dryck, lördag 17 februari

På Qvillinge Ekologiska tillverkar man mjöd, kombucha, jun och kimchi. Camilla berättar om jun; vad det är och hur man tillverkar den. 

Ola Jennersten

Världsnaturfonden, författare och fotograf

Naturlycka, om vilda bin, pollination och blommande ängar, söndag 18 februari

Ola Jennersten har arbetat mer än 30 år med naturvård på Världsnaturfonden WWF. Kameran har alltid varit ett naturligt tillbehör för att dokumentera, framför allt natur. Olas intressen centreras kring art- och naturskydd både nationellt och internationellt samt trädgård, insekter och pollination.

Ola har varit med och skrivit ett flertal böcker och otaliga artiklar med innehåll från både när och fjärran. Två av böckerna har premierats som WWFs Pandabok (2017 och 2021). Ola håller årligen många föredrag om bla annat illegal arthandel, tigrar, pollination och inte minst insektsvänliga trädgårdar.

Maj Östberg Rundquist

Biodlare och måltidsekolog

Drönare i maten, lördag 17 februari

Kan man se drönarlarver som mat och proteintillskott? Hur gör man för att tillaga drönarlarver och vad kan man använda dem till?

Marie Backman

Yrkesbiodlare och bryggeritekniker

Vad är mjöd, lördag 17 februari

Inspirationsföreläsning om vad mjöd är och hur enkelt man kan brygga sin egen dryck. Allt som behövs är vatten, honung och jäst.

Svenska Bin

Anna Lind Lewin, kommunikatör
Sanna Ohlander, projektledare, matkreatör

Honungslandet, söndag 18 februari

Genom föreningen Svenska Bin har Sveriges biodlare skapat en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete.

Målet med all vår kommunikation är att skapa en starkare lojalitet för svensk honung, och större kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar.

Vi vill också visa på den svenska honungens smakrikedom och och bidra med kunskap om honungens goda egenskaper. Den svenska honungen ska kopplas till unika smaker, blommande ängar, frodiga marker, grönskande trädgårdar och goda skördar av bär och frukt.

Mycket av detta jobbet görs just nu under projekt HONUNGSLANDET.

Honungskollen

Sanna Ohlander, projektledare

Honungskollen, söndag 18 februari

Genom portalen Honungskollen ökar vi kunskapen hos konsumenten om Vad honung är. Biodlare och butiker har tillgång till ett gediget material både digitalt och upptryckt för att berätta om honung och på så vis öka efterfrågan av försäljningen av svensk honung i detaljhandeln.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket och ägs av Biodlingsföretagarna.