Hoppa till innehåll

OM KONGRESSEN

Biodlarkonferensen, årets konferens för biodlingen i Sverige arrangeras av Biodlingsföretagarna. Vi fortsätter traditionen som tidigare år med ett fullspäckat program med olika föreläsare och en dedikerad del för produkter. Konferensen blir, pga rådande restriktioner, en digital konferens liknande den som gjordes 2021.

APISCANDIA Digital 12-13 februari 2022

FREDAG
Biodling och lantbruk i fokus. Jordbruksverket (JV) är värd för dagen med programpunkter om NPBprogrammet och nationella nyheter. Torsten Rahbeck Pedersen och Björn Gustavsson från JV berättar om värdet av pollinering och konkurrens mellan pollinerare. På eftermiddagen medverkar LRF och SFO och då handlar det om pollinering, ekonomi, förgröning och kantzoner. Jordbrukspolitik finns med i programmet med Sofia Björnsson från LRF som förklarar hur pollinering och biologisk mångfald praktiskt kommer med i CAP-reformen. 

Drottningsymposium om produktion och logistik 
Ett symposium för biodlare om drottningar som insatsvara. På eftermiddagen berättar svenska drottningodlare om sina verksamheter och två danska drottningodlare presenterar sina företag och drottningodling. Utvecklingen av drottningodling i Danmark har vuxit och blivit dubbelt så stor som den svenska, trots att antalet biodlare är färre i Danmark. Biodlingen har ändrat inriktning och ställt om, danska drottningar exporteras bland annat till UK. Idag är drottningodling den lönsammaste delen av biodlingen i Danmark. Hur kan vi göra i Sverige? 

LÖRDAG OCH SÖNDAG 
På Lördagsmorgonen håller biodlingsföretagarna och SBR-distrikt sina årsmöten. 
Under lördag och söndag är det tre paralleller som är helt inriktade på biodling. En avancerad och en lite mer praktisk del riktad till biodlare. På konferensen håller en ikon inom biodling, Randy Oliver föreläsning. Dessutom kommer Stefan Mandl, en Österrikisk storbidolare som har 10,000 bisamhällen. Bernard Heuvel berättar om biodling i Tyskland samt EPBAs roll för biodlingen i Europa. 

Ett längre pass på söndagen gästas av Thomas Henriksson som berättar om pollinering och ekonomi. Daniel Povici, rumänsk veterinär och forskare föreläser om ämnet ”bee nutrition”. Fler föreläsare gästar konferensen, bland annat från SLU, Björn Lagerman, Emy Sundström, Erik Österlund, Lotta Fabicius Kristiansen för att nämna några.

Parallellt med ovan kommer Svenska Bin hålla ett program på lördagen och Pollinera Sverige på söndagen.

En utställning kommer att finnas på plats med redskapshandlare och företag med produkter för biodling från olika länder. Se mer information och boka din plats under Utställare.