Hoppa till innehåll

Hur kvalitetssäkrar vi svensk honung?

Viktoria Bassani & Fabian Linde

Föreläser lördag 12:e februari kl. 14.00


Viktoria Bassani är professionell biodlare sedan 2005 i södra Skåne. Sedan 2016 har hon samarbetat med Dr (i kemi) Mathias Lundgren, e-sense, kring analyser av honung för kvalitetssäkring och optimeringsarbete. Genom ett kemiskt fingeravtryck, som inkluderar parametrar som anges i honungsdirektivet samt digital aromkartläggning, kan honungens geografiska ursprung fastställas. Med nästan ett dussin olika analysmetoder gör e-Sense också ett arbete för att fastställa äktheten av honung.

Fabian Linde är ordförande i Honungsringen, en ideell förening vars verksamhet är att kontrollera honung och vax på den svenska marknaden. Han är också professionel biodlare sen flera år och verksam i Sörmland. Honungsfusk är ett så stort problem att det redan börjar slå ut biodlare som lägger ner sina verksamheter runtom i Europa. Honungsringen varnar för förfalskad och utspädd honung i butikerna. Köper man svensk honung kan äktheten garanteras eftersom den är spårbar ända in på bikupan.

Foto: Marcus Bassani