Hoppa till innehåll

DROTTNINGSYMPOSIUM

DROTTNINGAR – en insatsvara

På Apiscandia i Örebro kommer vi att ha ett symposium på fredagen som uteslutande handlar om drottningar ur alla perspektiv. Vad menar vi då med det, är det inte upptill var och en att se till att det fungerar? Jo självklart, men vad har vi att välja på. Om man ser till biodlingsföretagande i stort så utnyttjar väldigt få den hela potentialen på ett rationellt sätt.

Text: Thomas Dahl

Biodling består i huvudsak av 3 olika inkomstkällor:

Honungsproduktion
är det som alla vanligtvis förknippar med biodling och har väl också varit sant historiskt sett då det varit den största inkomstkällan.

Pollinering
är något som varken vi själva, myndigheter eller växtodlare prioriterar eller förstår sig på i samma omfattning som i övriga världen, här finns en stor potential.

Livdjur (drottningar, avläggare, paketbin m.m.)
är det få som förknippar som stadig inkomstkälla. Visserligen har paketbin blommat upp men drottningproduktionen är förbluffande låg.

För att bedriva en lönsam biodling idag måste man vara rationell i alla olika segment och inte alltid göra allting själv. De flesta köper idag insatsvaror i form av vinterfoder, ramar, snickerier m.m. Varför är det då inte naturligt att kunna välja och beställa drottningar efter karaktär, egenskaper och tidpunkt som passar?

Svaret är enkelt, den möjligheten finns inte i nuläget. Vi har ett antal skickliga drottningodlare och -avlare i Sverige men de täcker inte tillnärmelsevis behovet om fler skulle välja att köpa in. Teoretiskt har vi ca 180.000 bisamhällen Sverige och med drottningskifte vart tredje år så är årsbehovet 60.000 drottningar. Medveten om att många förser sig själv och att bina kan ta saken i egna händer så kvarstår en väsentlig del för att kunna expandera produktionen av drottningar.

Sneglar vi på Danmark så är situationen annorlunda. De har ungefär hälften så mycket bin men dubbelt så mycket drottningodlare/drottningar. Man har även en väsentlig export till bl.a England.

Det finns ett antal möjligheter att beställa via nätet där man kan välja mellan puppor, oparad, parad eller inseminerade drottningar.

Symposiet syftar till att diskutera dessa frågor och hur vi vill utforma branschen framåt. Deltar gör seriösa odlare och avlare från både Sverige och Danmark samt givetvis du.